in Englishen Françaisen españolin Italianoin het Nederlands
inleidingnieuw bewegendetails van deelname 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Christus zegt:
dit is jouw

Nu de Waarheid aangaande mijn kruisiging duidelijk is onthuld, kan Ik beginnen om de ontwakende mensen op de planeet AARDE naar een hoger niveau van spiritueel inzicht te geleiden.

Er zal een grote mate van woede, pijn en verwarring zijn in de geesten van orthodoxe Christenen, maar als zij ontdekken wat Ik echt aan jullie wil onthullen, zullen zij geleidelijk aan aan hun lijden ontstijgen en zich voegen bij wat gaande is om een zeer krachtige wijdverbreide krachtsinspanning te worden om, uit het ‘moeras der wanhoop' van de voorgaande honderden jaren een nieuw niveau van leven binnen te treden, waarvan de kwaliteit het verlevendigen, het verrijken van gedachten zal bewerkstelligen en uiteindelijk de manifestatie van gebeurtenissen en visioenen waarop je je hoop hebt gesteld.

Voordat jullie je diep gevoelde visies kunnen manifesteren, moeten jullie er eerst tijd aan besteden ze te visualiseren, blauwdrukken van je verlangens te creëren , ze te vullen met de scheppende Kracht van de Bron en vervolgens dank te zeggen dat alles precies wordt geschapen zoals het gewenst is. Begrijp alsjeblieft dat Ik voor jullie precies het exacte principe van scheppingskracht heb beschreven dat Ik eerder aan de Opnemer heb gegeven voor mensen die haar vragen hebben gesteld.

Het je leiden naar hogere niveaus van spiritueel leven en naar nieuwe dimensies, is de reden waarom Ik terugkwam naar de wereld in het jaar 2000 en mijn terugkeer naar de aarde aankondigde toen Ik mijn brieven door de geest van mijn Opnemer heb gedicteerd. Ik heb mij ook ingelaten met tal van andere uiteenlopende activiteiten onder spiritueel ontvankelijke mensen, om bekend te maken dat Ik nu werkzaam ben in de wereld, maar geen van deze dierbare spiritueel ontvankelijke personen is in staat geweest om de wereld ervan te overtuigen dat Ik inderdaad was teruggekeerd.

En een enorme hinderpaal was het populaire geloof dat Ik mensen gered heb van een gekweld leven na de dood. Mensen hebben mijn terugkeer besproken en zeiden tegen elkaar:
'Was Ik echt teruggekomen? Hoe was Ik teruggekomen? Waarom ben Ik niet in wolken van heerlijkheid gekomen zoals het Nieuwe Testament vermeldt. Waarom kon Ik niet weer geboren worden als baby.'
Maar als mensen met een open mind deze opties een moment zouden overwegen, zullen ze zeker inzien dat als Ik in wolken van glorie met de engelen kwam, Ik van weinig nut voor de bewoners op aarde zou zijn. We zouden ons in enorm verschillende trillingsfrequenties bevinden en hoe zou Ik onderwijzen vanuit de lucht?

En als Ik opnieuw geboren zou worden als een baby, zou je al de onproductieve jaren van mijn opgroei hebben en hoe zouden leraren mij áán kunnen? Ik zou nog meer de discussie aangaan dan toen Ik de laatste keer op aarde was. Maar je moet proberen te begrijpen dat alles in het leven de activiteit en de werking en de substantie van bewustzijn is en het zou vrijwel onmogelijk zijn geweest voor welke vrouw op aarde dan ook, ongeacht hoe spiritueel levendig ze ook was, om in staat zijn mijn trillingsfrequenties in haar menselijk vlees te dragen. Haar schoot zou sissen van de energie! En ze zou nog slechts de meest succesvolle methode gezocht kunnen hebben om snelle verlichting van haar lijdensweg te verkrijgen.

Nu! Ik WEET dat veel mensen woedend ullen zijn door deze verklaring en mijn woorden heftig zullen afwijzen als zijnde bedrieglijk omdat het voor Christus geheel onmogelijk zou zijn om zich te verlagen tot zulke walgelijke gedachten en taalgebruik. Mijn geliefde zielen, dit is waar jullie helemaal verkeerd zitten. In je geest beslis je dat iets verkeerd is, door het te beoordelen met je vóór-opgestelde regels en vooroordelen. Ik heb geen enkele regel voor mijn zelf-expressie, anders dan mijn Goddelijke Intentie om te zeggen wat er gezegd moet worden teneinde bepaalde waarheden een tehuis te bieden in onwillige geesten.

Mijn zeer geliefde vrienden en volgelingen, probeer te begrijpen: Ik mag dan Goddelijk zijn, maar Ik ben niet heilig. Ik wil graag volmaakt begrepen en geaccepteerd worden als Leraar en Beschermer voor zover je mij toestaat dat te zijn.

Maar Ik smeek je, houd je geest open als Ik met je spreek. Beslis niet vanuit jezelf, wat waarschijnlijk is om wel of niet vanuit mijn bewustzijn te komen. Mijn bewustzijn is sterk omlaag gebracht om het me mogelijk te maken jouw behoeften en onwetendheid aangaande de tot nu toe verborgen realiteit van je bestaan te begrijpen, om mij in staat te stellen daar dienstbaar voor te zijn en je geest te vullen met begrip en kennis. Ik smeek je, vorm geen meningen over de van mij vermelde activiteiten op aarde, want er zijn voor mij geen barrières van welke aard ook. Als Christus, heb Ik altijd deze overweldigende liefde voor de gehele mensheid en voor al het levende gehad en mijn enige intentie - ENIGE INTENTIE - is om je uit je huidige 'moeras van radeloosheid te tillen, opdat je weldra kunt binnengaan in de stralende afwachting van toekomstige GELUKZALIGHEID van de meest glorieuze en liefdevolle aard .

Om dit nieuwe niveau van spirituele integriteit te bereiken, wil Ik dat je leert hoe op te houden met terug te blikken uit angst voor narigheid of kwaad, zoals je in het verleden hebt gedaan. Dit moet stoppen, dit was de reden voor je terugkerende problemen. Ik wil dat je, nu, wegstapt van deze zich herhalende ellende naar een vreugdevolle, blijvende verwachting dat, omdat Ik nu de Hemelse Herder van de wereld ben, bijgestaan door andere Hemelse Wezens van Christusbewustzijn, je enkel een mooi en harmonieus welzijn in je leven kunt verwachten.

Je zult je niet gemakkelijk in deze gemoedstoestand begeven, maar Ik zal je laten zien hoe je dit met succes doet als je volhardt in het bestuderen van de CHRISTUS 'BRIEVEN en hun richtlijnen volgt om zelf op te stijgen in ChristusBewustzijn.

Ik weet dat deze forse verklaring al die ego's die mijn woorden lezen zal prikkelen in opstand te komen uit zelfverdediging. Ja, Ik begrijp je woede en frustratie, mijn geliefde vrienden, Ik heb sympathie en mededogen voor je oprechte verontrusting, maar, mijn lieve, mooie zielen, je moet hier over nadenken en proberen te beseffen dat als je een geheel nieuw bewustzijn van vreugde en onvoorwaardelijke liefde wilt creëren, van edelmoedigheid, van acceptatie van alles als zijnde uiterst juist in de Goddelijke rechtspleging, er een overvloed aan patronen van gedachten en gevoelens zal zijn, die je zult moeten afleggen om deze nieuwe harmonie in staat stellen hun plaats in te nemen..

Geloof me alsjeblieft, Ik ben niet gekomen, zoals je geleerd is, om je te laten zien hoe jij je goed moet gedragen om God te behagen, Ik ben gekomen om jullie te helpen jezelf te ontdoen van de gehele opéénstapeling van mentale en emotionele patronen van bewustzijn die krachtige barrières gevormd hebben tussen jou en je Bron van Zijn, die Ik 'Vader-Moeder-Leven' noem en waardoor je volledig omhuld bent, tot aan je allerlaatste atoom. Dit komt omdat jouw Bron Universeel Bewustzijn is en dé fundamentele substantie vormt van welke van jouw atomen dan ook.

Universeel Bewustzijn is waarlijk de ENERGIE waarover je Wetenschappers spreken. Maar ze beseffen niet dat het inderdaad LEVEN ZELF is. Daarom, mijn geliefde zielen die naar kennis hunkeren, laat me je nu verzekeren dat jij je eigen leven hebt aangetrokken uit de Bron en wanneer je overlijdt en mensen van je zullen zeggen dat je leven vervlogen is, zullen ze bedoelen dat jouw zielegeest, aangetrokken uit de Bron, verhuisd is naar Geestelijke rijken van intens geluk.

Er kunnen lezers van deze boodschap zijn die het gevoel beginnen te krijgen dat ze te snel naar een bestudering van zielegeest als de ware realiteit van het bestaan worden gevoerd en dat terwijl dit gebeurt er een gevoel van onveiligheid is, van mistige en broze substantie in plaats van het duurzame gemak van 'materie'.

Ja, voor een tijdje zul je het gevoel hebben dat je tussen twee dimensies van bestaan zweeft, maar als je volhardt, zul je de zeer reële en verbazingwekkende voordelen beginnen te ontdekken van het verblijven in de zielegeest in plaats van in materie.

Je zult zien dat je steeds dichter en dichter naar je Bron toe groeit totdat jij je bewust begint te worden van Diens aanwezigheid en Diens omhullende liefde voor jou.

Daarom, mijn geliefde zielen, als Ik jullie vraag om mijn Brieven te bestuderen en hun leringen in praktijk te brengen smeek Ik je, alsjeblieft, besef dat Ik dit enkel vraag omdat ze het pad aan je openbaart dat Ik betrad toen Ik op aarde was. Ik heb duidelijk de wijze uiteengezet waarop Ik mijn bewustzijn na de verlichting in de woestijn reinigde en dit is ook de manier waarop jij jouw bewustzijn zou moeten reinigen om dicht bij jouw Bron te geraken.

Er is niets wonderbaarlijker, mooier, meer troostend, rustgevend, helend dan dicht bij jouw bron te zijn.

Hoe kan dit zo zijn, zul jij je in verbazing afvragen. Dit zal zo zijn omdat je alle gedachten en reacties achter je hebt gelaten, die je gevangen hielden in je eigen geïmproviseerde woonplek, geschapen door je bewustzijn. Dit was je natuurlijke verblijfplaats en de muren hielden alles buiten en ze hielden je veilig in je privacy en in de troosteloosheid van gemoed.

Wil je deze verblijfplaats behouden? Word je er gelukkig van? Nee, mijn geliefde zielen, het maakt je rusteloos en verlangend naar wat je niet weet. Je wilt deze aardse woonplek, gecreëerd door het ego, niet behouden, dat wil je echt niet.

Ik wil dat je weet dat Ik, door de geïnspireerde inspanningen van de Opnemer en haar geliefde assistenten, deze website heb gemaakt om een Hoofdkwartier te creëren waarvan alle leden kunnen voelen DAAR BIJ TE HOREN - ze zijn werkelijk één met mij, met de Bron en met het bestaan zelf.

Ik kan je waarlijk vertellen dat het enige dat mij en jou zal scheiden, je angsten zullen zijn en je gedachten en gevoelens van ongeloof. Hoe meer jij je naar de Bron, naar mij, en naar het bestaan toetrekt, hoe meer je de veranderingen in jou en jouw leven zult voelen plaatsvinden en hoe meer je je daarin zult verheugen. Ik spreek de WAARHEID voor jullie, geliefde zielen.

Christus